top of page

Calligraphy Workshop by अच्युत पालव

PhotoGrid_1563726045499-01
PhotoGrid_1563726250502-01
PhotoGrid_1563726140346-01
796f2cbd-33ae-4bd8-b7cc-1397a9423ee7-01.
d6adcb9a-e39c-40cf-9c28-bce870dad809
IMG_4614
IMG_4611
FB_IMG_1563735385344
f3ebe9a1-3dd1-4fd2-a0fd-68fa212babc8
1f8a70b9-5448-4891-8114-d7416afb5cd2-01.
3866edcf-6354-4c97-9014-c0d0817e1c3f
IMG_20190721_153535612
Workshop3
IMG_20190721_140340744-01

अच्युत पालव यांच्या Bangalore Calligraphy Workshop बद्दल, सरांचा अनुभव व प्रतिक्रिया त्यांच्याकडूनच ऐकूया!!😊

आमचा हा उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी सर्व participantsचे खूप खूप आभार !👍

bottom of page